خانه خدمات ورود/عضویت

هم بنیان گذاران اوجمان

سیدهادی حسینی اصل

هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل شتاب‌دهنده

مهزیار خاکی

هم‌بنیان‌گذار، مدیر محتوایی و روان‌سنجی

مشاورین اوجمان

دکتر محمدمهدی عباسی آغوی

روان‌شناس و متخصص استعدادسنجی

دکتر محمود حسنی نژاد

روان‌شناس و متخصص استعدادسنجی

استاد هادی پیرمحمدی

روان‌شناس و متخصص استعدادسنجی

استاد رشید رضاییان

روان‌شناس و متخصص استعدادسنجی

استاد قاسم مهدوی

روان‌شناس و متخصص استعدادسنجی

استاد محمدعلی بخشیان

روان‌شناس و متخصص استعدادسنجی

‌استاد محسن نصیری

مشاور تحصیلی و استعدادسنجی

اساتید مدعو اوجمان

دکتر عبدالاحد اسلامی

دکترای تخصصی روانشناسی

حجت‌الاسلام سید حمید فتاحی معصوم

مدیر موسسه مسیر طلبه

استاد کریم خانی

متخصص مزاج شناسی

هسته علمی اوجمان

سید هادی حسینی اصل

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

مهزیار خاکی

کارشناسی ارشد روانشناسی

هادی پیرمحمدی

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

قاسم مهدوی

کارشناسی ارشد روانشناسی

رشید رضاییان

کارشناسی ارشد مشاوره ارشد خانواده

تیم فنی اوجمان

عباس دادوند

برنامه نویس

نوید حمیدی پور

برنامه نویس