خانه خدمات آموزش ورود/عضویت
Single Product Image

شخصیت شناسی

قیمت: 150,000تومان

با انتخاب این بسته و بعد از انجام آزمون های شخصیت کتل و MBTI شما میتوانید در جلسه مشاوره شرکت کنید. در این جلسه ویژگی های شخصیتی خود را شناخته و در مورد آنها با مشاور گفتگو می کنید، با نقاط قوت و ضعف شخصیت خود آشنا می شوید و در راستای توسعه فردی راهنمایی خواهید شد.

نمونه نتیجه آزمون شخصیت‌شناسی کتل

عوامل A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 2
خام 16 7 23 15 18 8 21 4 4 17 12 4 13 3 12 5 0
Ir 10 2 10 8 9 2 9 2 1 8 7 2 7 1 4 3
Tl 8 4 8 8 8 2 7 1 1 8 6 3 9 1 4 3
PF16  stair1
Factors Ext Anx Flex Ind Cont Adj leader Creat
Ir 11.50 1.70 6.10 7.70 2.30 9.20 7.50 1.40
Tl 9.70 2.80 6.50 7.40 2.30 8.30 6.70 2.80
  stair2

نمونه نتیجه آزمون MBTI

تیپ شخصیت I E S N T F P J
I.S.T.P 8 7 10 5 12 3 9 6
MBTI

تیپ شخصیتی MBTI خود را بهتر بشناسید!

تیپ شخصیت I E S N T F P J
I.S.T.P 8 7 10 5 12 3 9 6
MBTI

تیپ شخصیتی شما: ISTP


آزمون‌های مشابه

کتل

50000تومان

mbti

45000تومان

نئو

65000تومان

گاردنر

40000تومان