خانه خدمات آموزش ورود/عضویت
Single Product Image

وزیران دانا

قیمت: 310,000تومان

این بسته با هدف سنجش دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم در طرح وزیران دانا تدوین شده است.


آزمون‌های مشابه

کتل

60000تومان

mbti

43000تومان

نئو

65000تومان

گاردنر

34000تومان