خانه خدمات ورود/عضویت

راه رسیدن به موفقیت

خیلی وقتها از خودمون میپرسیم برای رسیدن به موفقیت (به خصوص در حیطه علوم انسانی و اسلامی) چه باید بکنیم؟ پاسخ این پرسش از حجت الاسلام دکتر عباسی آغوی، متخصص استعدادسنجی

هدف گذاری و برنامه ریزی

طبق پژوهش های صورت گرفته 84 درصد افراد برای زندگی خودشون نه هدف داشته اند و نه برنامه 13 درصد هدف داشته اند ولی بدون برنامه و تنها 3 درصد افراد هم هدف داشته اند و هم برنامه ریزی آیا میدانستید این سه درصد به اندازه کل 97 درصد بازدهی داشته اند!

استعدادیابی و استعداد پروری

وجه به کشف، پرورش و قدم برداشتن در مسیر استعدادها یک مساله تازه است یا در سیره اهل بیت علیهم السلام هم وجود داشته؟ پاسخ از حجت الاسلام دکتر عباسی آغوی

روشهای استعدادسنجی

شما برای هدف گذاری و استعدادسنجی، چه روشی روا پیشنهاد میدهید؟ پرسش از اطرافیان؟ ادامه سنت و پیشه خانوادگی؟ پرسش از اهل معنا و شهود؟ آیا روشی وجود دارد که در عین دسترسی آسان بدان، آسیبهای روشهای غیرعلمی را نداشته باشد؟ پاسخ از حجت الاسلام دکتر عباسی آغوی

مسیر استعدادسنجی 1

استعدادسنجی علمی و صحیح از چه مراحلی تشکیل شده است؟ بینش چه تاثیری در آن دارد؟ خودشناسی از چه راههایی میتواند به دست بیاید؟ و... پاسخ به این پرسشها از حجت الاسلام دکتر عباسی آغوی

مسیر استعدادسنجی 2

شناخت گزینه ها، رشته ها و کارویژه های پیش رو چه ضرورتی برای استعدادسنجی صحیح دارد؟ پژوهشهای میدانی و علمی کدامین ویژگی را علت کامیابی افراد موفق در حوزه علوم انسانی و اسلامی معرفی می کند؟ برای دیدن پاسخ های حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباسی آغوی، این ویدئو را ببینید و به اشتراک بگذارید اوجمان برای شتاب دهی به استعدادها در حوزه علوم انسانی و اسلامی، در کنار شماست...