خانه خدمات آموزش ورود/عضویت
استعداد چیست و چگونه ارزیابی می شود؟

یکی از ویژگی های منحصر به فرد انسان ها داشتن توانایی ذاتی و استعداد در یک زمینه خاص است. بر اساس تحقیقات دانشمندان هیچ کس بی استعداد نیست و هر کس در زمینه ای مستعد است. استعداد به معنای آمادگی ذاتی فرد است که یادگیری را تسهیل و تسریع می کند. توفیق هر جامعه ای در گرو شناسایی ، هدایت و حمایت و بهره گیری بهینه از استعدادهای آن جامعه است چرا که مهمترین بخش نیروی انسانی در هر جامعه ای استعدادهای نهفته آن است.

ادامه مطلب
چگونه استعداد خود را کشف کنیم؟

آخرین باری که در حین کار گذر زمان را فراموش کردید را به یاد دارید؟ این اتفاق به چه دلیلی رخ داده است؟ پای استعداد پنهان شما در میان است؟ اصلاً استعداد پنهان چیست؟ استعداد موهبتی طبیعی در هر فرد است. توانایی‌ها و ظرفیت‌های طبیعی که همۀ ما انسان‌ها داریم، استعدادهای ما هستند و دایره آن‌ها ممکن است از خلاقیت‌های شغلی تا توانایی‌های ورزشی ما گسترده باشد.

ادامه مطلب
چگونه علایق خود را بشناسیم؟

وقتی دیگران از اهمیت شناختن علایق صحبت می‌کنند و یا شما را نصیحت می‌کنند که باید به دنبال علایق خود بروید، ممکن است برای شما نصیحتی کلیشه‌ای و خسته‌کننده باشد، زیرا این احتمال وجود دارد که شما علایق خود را به خوبی نشناسید.

ادامه مطلب