خانه خدمات آموزش ورود/عضویت

اینجا میتونی خودت و استعدادهای خودت رو مورد سنجش و ارزیابی قرار بدی. و بعد از اینکه نتایج این آزمون ها با اجازه ی خودت در اختیار مشاور قرار گرفت، انشالله می تونی با کمک گرفتن از مشاور، مسیر تحصیلی و شغلی خودت رو به درستی پیدا کنی.

اینجا میتونی خودت و استعدادهای خودت رو مورد سنجش و ارزیابی قرار بدی. و بعد از اینکه نتایج این آزمون ها با اجازه ی خودت در اختیار مشاور قرار گرفت، انشالله می تونی با کمک گرفتن از مشاور، مسیر تحصیلی و شغلی خودت رو به درستی پیدا کنی.

بسته‌ها

بسته شخصیت شناسی

227 نفر
150,000تومان
بسته سنجش هوش

6+ نفر
150,000تومان

آزمون‌ها

کتل
30 دقیقه
187 سوال
291+ نفر
50,000تومان
mbti
20 دقیقه
60 سوال
533+ نفر
رایگان
ریون
45 دقیقه
60 سوال
385+ نفر
40,000تومان
هالند
45 دقیقه
228 سوال
194+ نفر
40,000تومان
گاردنر
20 دقیقه
80 سوال
229+ نفر
40,000تومان
نئو
60 دقیقه
240 سوال
60+ نفر
65,000تومان

مشاوره

مشاوره استعدادسنجی
45 دقیقه
359+ نفر
130,000تومان