خانه خدمات آموزش ورود/عضویت

اینجا میتونی خودت و استعدادهای خودت رو مورد سنجش و ارزیابی قرار بدی. و بعد از اینکه نتایج این آزمون ها با اجازه ی خودت در اختیار مشاور قرار گرفت، انشالله می تونی با کمک گرفتن از مشاور، مسیر تحصیلی و شغلی خودت رو به درستی پیدا کنی.

اینجا میتونی خودت و استعدادهای خودت رو مورد سنجش و ارزیابی قرار بدی. و بعد از اینکه نتایج این آزمون ها با اجازه ی خودت در اختیار مشاور قرار گرفت، انشالله می تونی با کمک گرفتن از مشاور، مسیر تحصیلی و شغلی خودت رو به درستی پیدا کنی.

بسته‌ها

بسته شخصیت شناسی

364 نفر
440,000تومان
440,000تومان
بسته سنجش هوش

364 نفر
440,000تومان
440,000تومان
بسته جامع استعدادسنجی

364 نفر
570,000تومان
570,000تومان
بسته ارزیابی و ارتقاء سرمایه انسانی

364 نفر
636,000تومان
636,000تومان
بسته سنجش و توسعه مدیران

364 نفر
770,000تومان
770,000تومان
بسته آمادگی مصاحبه گزینش

364 نفر
570,000تومان
570,000تومان
بسته سنجش و گزینش سازمانی

364 نفر
636,000تومان
636,000تومان
بسته سفر کشف استعداد

364 نفر
1,500,000تومان
1,200,000تومان

آزمون‌ها

پرسشنامه هوش ریون
30 دقیقه
187 سوال
760+ نفر
80,000 تومان
80,000تومان
پرسشنامه شخصیت کتل
30 دقیقه
187 سوال
760+ نفر
120,000 تومان
120,000تومان
پرسشنامه تیپ های شخصیتی mbti
30 دقیقه
187 سوال
760+ نفر
60,000 تومان
40,000تومان
پرسشنامه شخصیت نئو
30 دقیقه
187 سوال
760+ نفر
120,000 تومان
120,000تومان
پرسشنامه هوش های چندگانه گاردنر
30 دقیقه
187 سوال
760+ نفر
80,000 تومان
80,000تومان
پرسشنامه رغبت سنج هالند
30 دقیقه
187 سوال
760+ نفر
90,000 تومان
90,000تومان
جلسه مشاوره
30 دقیقه
187 سوال
760+ نفر
230,000 تومان
230,000تومان
پرسشنامه سبک رهبری
30 دقیقه
187 سوال
760+ نفر
47,000 تومان
42,300تومان
پرسشنامه کمال گرایی
30 دقیقه
187 سوال
760+ نفر
35,000 تومان
31,500تومان
پرسشنامه سبکهای یادگیری وارک
30 دقیقه
187 سوال
760+ نفر
45,000 تومان
40,500تومان
پرسشنامه سلامت روان
30 دقیقه
187 سوال
760+ نفر
70,000 تومان
53,000تومان
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن
30 دقیقه
187 سوال
760+ نفر
52,000 تومان
46,800تومان
پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس
30 دقیقه
187 سوال
760+ نفر
40,000 تومان
36,000تومان
پرسشنامه اضطراب کتل
30 دقیقه
187 سوال
760+ نفر
38,000 تومان
34,200تومان
پرسشنامه طرحواره یانگ
30 دقیقه
187 سوال
760+ نفر
50,000 تومان
45,000تومان
پرسشنامه رغبت سنج استرانگ
30 دقیقه
187 سوال
760+ نفر
50,000 تومان
45,000تومان
پرسشنامه دیسک
30 دقیقه
187 سوال
760+ نفر
80,000 تومان
72,000تومان

مشاوره

جلسه مشاوره
45 دقیقه
1022+ نفر
230,000تومان
230,000تومان