خانه خدمات آموزش ورود/عضویت

اینجا میتونی خودت و استعدادهای خودت رو مورد سنجش و ارزیابی قرار بدی. و بعد از اینکه نتایج این آزمون ها با اجازه ی خودت در اختیار مشاور قرار گرفت، انشالله می تونی با کمک گرفتن از مشاور، مسیر تحصیلی و شغلی خودت رو به درستی پیدا کنی.

اینجا میتونی خودت و استعدادهای خودت رو مورد سنجش و ارزیابی قرار بدی. و بعد از اینکه نتایج این آزمون ها با اجازه ی خودت در اختیار مشاور قرار گرفت، انشالله می تونی با کمک گرفتن از مشاور، مسیر تحصیلی و شغلی خودت رو به درستی پیدا کنی.

بسته‌ها

بسته شخصیت شناسی

254 نفر
150,000تومان
بسته سنجش هوش

9+ نفر
150,000تومان
بسته جامع استعدادسنجی
996+ نفر
195,000تومان

آزمون‌ها

کتل
30 دقیقه
187 سوال
300+ نفر
50,000تومان
mbti
20 دقیقه
60 سوال
671+ نفر
رایگان
ریون
45 دقیقه
60 سوال
396+ نفر
40,000تومان
هالند
45 دقیقه
228 سوال
208+ نفر
40,000تومان
گاردنر
20 دقیقه
80 سوال
252+ نفر
40,000تومان
نئو
60 دقیقه
240 سوال
64+ نفر
65,000تومان

مشاوره

مشاوره استعدادسنجی
45 دقیقه
536+ نفر
130,000تومان