خانه خدمات ورود/عضویت

اینجا میتونی خودت و استعدادهای خودت رو مورد سنجش و ارزیابی قرار بدی. و بعد از اینکه نتایج این آزمون ها با اجازه ی خودت در اختیار مشاور قرار گرفت، انشالله می تونی با کمک گرفتن از مشاور، مسیر تحصیلی و شغلی خودت رو به درستی پیدا کنی.

اینجا میتونی خودت و استعدادهای خودت رو مورد سنجش و ارزیابی قرار بدی. و بعد از اینکه نتایج این آزمون ها با اجازه ی خودت در اختیار مشاور قرار گرفت، انشالله می تونی با کمک گرفتن از مشاور، مسیر تحصیلی و شغلی خودت رو به درستی پیدا کنی.

بسته‌ها

بسته شخصیت شناسی

427 نفر
440,000تومان
528,000تومان
بسته سنجش هوش

427 نفر
528,000تومان
528,000تومان
بسته جامع استعدادسنجی

427 نفر
687,000تومان
687,000تومان
بسته ارزیابی و ارتقاء سرمایه انسانی

427 نفر
787,000تومان
787,000تومان
بسته سنجش و توسعه مدیران

427 نفر
962,500تومان
962,500تومان
بسته سنجش و گزینش سازمانی

427 نفر
787,000تومان
787,000تومان
بسته سفر کشف استعداد

427 نفر
2,157,000تومان
2,157,000تومان

آزمون‌ها

پرسشنامه هوش ریون
30 دقیقه
187 سوال
768+ نفر
96,000 تومان
96,000تومان
پرسشنامه شخصیت کتل
30 دقیقه
187 سوال
768+ نفر
164,000 تومان
164,000تومان
پرسشنامه تیپ های شخصیتی mbti
30 دقیقه
187 سوال
768+ نفر
85,000 تومان
65,000تومان
پرسشنامه شخصیت نئو
30 دقیقه
187 سوال
768+ نفر
157,000 تومان
157,000تومان
پرسشنامه هوش های چندگانه گاردنر
30 دقیقه
187 سوال
768+ نفر
96,000 تومان
96,000تومان
پرسشنامه رغبت سنج هالند
30 دقیقه
187 سوال
768+ نفر
96,000 تومان
96,000تومان
جلسه مشاوره
30 دقیقه
187 سوال
768+ نفر
321,000 تومان
321,000تومان
پرسشنامه سبک رهبری
30 دقیقه
187 سوال
768+ نفر
53,700 تومان
53,700تومان
پرسشنامه کمال گرایی
30 دقیقه
187 سوال
768+ نفر
53,700 تومان
53,700تومان
پرسشنامه سبکهای یادگیری وارک
30 دقیقه
187 سوال
768+ نفر
45,000 تومان
40,500تومان
پرسشنامه سلامت روان
30 دقیقه
187 سوال
768+ نفر
70,000 تومان
53,000تومان
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن
30 دقیقه
187 سوال
768+ نفر
98,000 تومان
98,000تومان
پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس
30 دقیقه
187 سوال
768+ نفر
53,700 تومان
53,700تومان
پرسشنامه اضطراب کتل
30 دقیقه
187 سوال
768+ نفر
53,700 تومان
53,700تومان
پرسشنامه طرحواره یانگ
30 دقیقه
187 سوال
768+ نفر
50,000 تومان
45,000تومان
پرسشنامه رغبت سنج استرانگ
30 دقیقه
187 سوال
768+ نفر
53,700 تومان
53,700تومان
پرسشنامه دیسک
30 دقیقه
187 سوال
768+ نفر
134,000 تومان
134,000تومان

مشاوره

جلسه مشاوره
45 دقیقه
1120+ نفر
321,000تومان
321,000تومان