خانه خدمات آموزش ورود/عضویت

اینجا میتونی خودت و استعدادهای خودت رو مورد سنجش و ارزیابی قرار بدی. و بعد از اینکه نتایج این آزمون ها با اجازه ی خودت در اختیار مشاور قرار گرفت، انشالله می تونی با کمک گرفتن از مشاور، مسیر تحصیلی و شغلی خودت رو به درستی پیدا کنی.

اینجا میتونی خودت و استعدادهای خودت رو مورد سنجش و ارزیابی قرار بدی. و بعد از اینکه نتایج این آزمون ها با اجازه ی خودت در اختیار مشاور قرار گرفت، انشالله می تونی با کمک گرفتن از مشاور، مسیر تحصیلی و شغلی خودت رو به درستی پیدا کنی.

بسته‌ها

بسته شخصیت شناسی

291 نفر
279,000تومان
247,500تومان
بسته سنجش هوش

291 نفر
267,000تومان
240,000تومان
بسته جامع استعدادسنجی

291 نفر
475,000تومان
450,000تومان
بسته ارزیابی و ارتقاء سرمایه انسانی

291 نفر
593,000تومان
533,700تومان
بسته سه جلسه ای مشاوره

291 نفر
528,000تومان
370,000تومان
بسته سنجش و توسعه مدیران

291 نفر
650,000تومان
620,000تومان
بسته سنجش ممتازین

291 نفر
150,000تومان
120,000تومان
بسته آمادگی مصاحبه گزینش

291 نفر
475,000تومان
450,000تومان
بسته وزیران دانا

291 نفر
310,000تومان
310,000تومان
بسته سنجش و گزینش سازمانی

291 نفر
593,000تومان
533,000تومان

آزمون‌ها

ریون
30 دقیقه
187 سوال
741+ نفر
58,000 تومان
51,000تومان
کتل
30 دقیقه
187 سوال
741+ نفر
60,000 تومان
54,000تومان
mbti
30 دقیقه
187 سوال
741+ نفر
43,000 تومان
0تومان
نئو
30 دقیقه
187 سوال
741+ نفر
65,000 تومان
58,500تومان
گاردنر
30 دقیقه
187 سوال
741+ نفر
34,000 تومان
30,600تومان
هالند
30 دقیقه
187 سوال
741+ نفر
46,000 تومان
41,400تومان
جلسه مشاوره
30 دقیقه
187 سوال
741+ نفر
176,000 تومان
176,000تومان
پرسشنامه سبک رهبری
30 دقیقه
187 سوال
741+ نفر
47,000 تومان
42,300تومان
سنجش کمال گرایی افراطی فرهوش
30 دقیقه
187 سوال
741+ نفر
41,000 تومان
36,900تومان
پرسشنامه کمال گرایی
30 دقیقه
187 سوال
741+ نفر
35,000 تومان
31,500تومان
وارک
30 دقیقه
187 سوال
741+ نفر
45,000 تومان
40,500تومان
وضعیت عمومی سلامت روان (GHQ)
30 دقیقه
187 سوال
741+ نفر
70,000 تومان
53,000تومان
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن
30 دقیقه
187 سوال
741+ نفر
52,000 تومان
46,800تومان
پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس
30 دقیقه
187 سوال
741+ نفر
40,000 تومان
36,000تومان
پرسشنامه اضطراب کتل
30 دقیقه
187 سوال
741+ نفر
38,000 تومان
34,200تومان
تست طرحواره یانگ
30 دقیقه
187 سوال
741+ نفر
50,000 تومان
45,000تومان
استرانگ
30 دقیقه
187 سوال
741+ نفر
50,000 تومان
45,000تومان
دیسک
30 دقیقه
187 سوال
741+ نفر
80,000 تومان
72,000تومان
نقش های تیمی بلبین
30 دقیقه
187 سوال
741+ نفر
0 تومان
0تومان

مشاوره

جلسه مشاوره
45 دقیقه
790+ نفر
176,000تومان
176,000تومان