خانه خدمات ورود/عضویت
Single Product Image

پرسشنامه سلامت روان

قیمت: 53,000تومان

آزمون وضعیت عمومی سلامت روان GHQ روشی است برای شناسایی بیماری‌های جزئیِ روانی در جمعیت عام جامعه . در این آزمون، وضعیتِ روانی کنونی فردِ پاسخ دهنده را در قالب دو محور (نگرانی) یعنی عدم توانایی در انجام کارهای عادی و همچنین وقوع یک پدیده جدید و آشفته کننده در زندگی فرد، مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد و چنانچه مشکل روانی به صورت جدید در فرد ظهور کرده باشد مشخص خواهد شد. اما از طریق این آزمون نمی‌توان به مشکلات روانی نهفته و مربوط به گذشته پی برد.

پرسشنامه سلامت عمومی(General Health Questionnaire) یا به اختصار(GHQ) اولین بار توسط گلدبرگ(۱۹۷۲، به نقل از تقوی ۱۳۸۰) تنظیم گردید. پرسش‌نامه اصلی دارای ۶۰ سوال است، اما فرم‌های کوتاه شده ۳۰ سوالی، ۲۸ سوالی و ۱۲ سوالی آن در مطالعات مختلف استفاده شده است. به نظر محققین (ماری و ویلیامز، ۱۹۸۵؛ شمسوندر و همکارانش، ۱۹۸۶؛ به نقل از تقوی)، فرم‌های مختلف پرسشنامه سلامت عمومی از کارایی بالایی برخوردار است و کارایی فرم ۱۲ سوالی تقریباً به همان میزان فرم ۶۰ سوالی است. فرم ۲۸ سوالی پرسش‌نامه سلامت روانی توسط گلدبرگ و هیلر (۱۹۷۹؛ به نقل از تقوی)، از طریق اجرای روش تحلیل عاملی بر روی فرم بلند آن طراحی شده است. سؤال‌های این پرسش‌نامه به بررسی وضعیت روانی فرد در یک ماهه اخیر می‌پردازد و شامل نشانه‌هایی مانند افکار و احساسات نابهنجار و جنبه‌هایی از رفتار قابل مشاهده است که بر موقعیت اینجا و اکنون تأکید دارد.آزمون سنجش سلامت GHQ تا کنون بیش ازبه بیش از 38 زبان زنده دنیا ترجمه شده و همین مطلب نشان دهنده روایی صوری و نابسته به فرهنگ بودن آن میتواند باشد. این آزمون روشی دقیق برای شناسایی بیماری‌های غیر روانی و مشکلات روانی جزئی است که به عدم پیشرفت آن‌ها کمک می‌کند. این آزمون به چهار شکل در دسترس است. به این ترتیب محققان و متخصصان می‌توانند مناسب‌ترین نوع آزمون را برای هر فرد، با توجه به ویژگی‌ها و شرایط وی، انتخاب کنند. در این آزمون برای محققانی که می‌خواهند مطالعات اختصاصی انجام دهند دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های ویژه‌ای وجود دارد. فرم ۲۸ ماده‌ای پرسش‌نامه سلامت عمومی توسط گلدبرگ و میلر بر اساس تکنیک تحلیل عاملی بر روی فرم ۶۰ ماده‌ای آن طراحی شده است. این پرسش‌نامه مشتمل بر چهار مقیاس فرعی است که در هر یک از آن‌ها هفت سوال قرار دارد. عناوین مقیاس‌های این پرسش‌نامه عبارتند از: • علائم جسمانی • علائم اضطراب و اختلال خواب • کنش اجتماعی • علائم افسردگی در بخش علائم جسمانی یا زیر مقیاس اول A ، وضع سلامت عمومی و علائم جسمانی که فرد در طی یک ماه گذشته تجربه کرده‌اند ، بررسی می‌شود. در بخش علائم اضطراب و اختلال خواب یا زیرمقیاس دوم B علائم و نشانه‌های بالینی اضطراب شدید، بی‌خوابی، تحت فشار بودن، عصبانیت و دلشوره فرد بررسی می‌شود. در مقیاس کنش اجتماعی یا زیرمقیاس سوم C توانایی فرد در انجام کارهای روزمره، احساس رضایت در انجام وظایف، احساس مفید بودن، قدرت یادگیری و لذت بردن از فعالیت‌های روزمره زندگی مطالعه می‌شود. در بخش علائم افسردگی یا زیرمقیاس چهارم D احساس بی‌ارزشی، ناامیدی، افکار خودکشی، آرزوی مردن و توانایی در انجام کارها بررسی می‌شود.